De operatie borstprothesewissel

Het gesprek

Tijdens het eerste gesprek kunt u uw verwachtingen en wensen naar voren brengen. Vervolgens zal dr Luijendijk de mogelijkheden met u bespreken. Op die manier krijgt u een reëel beeld van wat een prothesewissel voor u kan betekenen.

 

Tijdens het gesprek wordt bekeken welke prothesen voor u het meest geschikt zijn en op welke plaats de prothesen zich nu bevinden (boven of onder de spier). Indien de prothesen boven de spier zitten en de borsten zijn nu niet mooi meer dan kan overwogen worden de nieuwe prothesen onder de spier in te brengen (pocket change). Daarmee krijgt de prothese een betere bedekking en wordt vaak een mooier resultaat bereikt.
Andere overwegingen zijn het wel of niet meteen verrichten van een borstlift, het veranderen van de cupmaat en het wel of niet terugplaatsen van een nieuwe prothese. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico’s. Deze zullen uitvoerig met u worden besproken. Uiteraard kunt u tijdens het gesprek vragen stellen.
 

De borstprothesewissel operatie

Een prothesewissel  is maatwerk. Indien is gekozen voor het plaatsen van de nieuwe prothese in dezelfde pocket dan wordt eerst via een sneetje in de plooi van de borst de oude prothese verwijderd. Daarna wordt het kapsel ingesneden of geheel verwijderd, afhankelijk van de ernst van de kapselvorming. Vervolgens wordt met een steriele opvulbare pasprothese gepast. Op die manier kan tijdens de operatie bekeken worden of de met u afgesproken maat ook echt een mooi resultaat geeft. Soms blijkt daarbij dat net iets groter of net iets kleiner mooier is of dat bij ongelijke borsten prothesen van verschillende grootte moeten worden gebruikt. Nadat de prothesen zijn ingebracht wordt het resultaat in half zittende houding gecontroleerd.

 

Indien is gekozen voor een pocket change dan worden de prothesen (en zo nodig het kapsel) verwijderd. Daarna wordt onder de spier een nieuwe holte gemaakt. Deze techniek staat bekend als de Dual Plane techniek. Daarna wordt weer gepast en worden de prothesen geplaatst.

 

De hechtingen zijn onderhuids en oplosbaar en hoeven dus niet later verwijderd te worden. Ook gebruikt dr Luijendijk bij zijn techniek geen drains (plastic slangetjes voor afvoer van vocht) zodat ook die niet verwijderd hoeven te worden. Dat is wel zo comfortabel.

 

Na de operatie

De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling. U mag dus dezelfde dag na een aantal uren weer naar huis. Bij een pocket change blijft u meestal een nachtje in het ziekenhuis en is een draintje soms toch nodig. Die wordt dan de ochtend van vertrek verwijderd.Het is verstandig een sportbeha (van de nieuwe maat) met voorsluiting mee te nemen zodat u die gelijk kunt gaan dragen (dag en nacht, 2-3 weken).

 

Het eerste polibezoek is na 2 weken. De eerste weken na de ingreep kunnen de borsten wat gezwollen en gespannen zijn. U kunt het beste de eerste week vrij plannen en zo nodig hulp regelen. Ook wordt geadviseerd de eerste 4-6 weken niet te sporten.

 

Omdat het resultaat al direct na de operatie zichtbaar en voelbaar is, kunt u vanaf de eerste dag uw nieuwe borsten bewonderen. Het definitieve eindresultaat wordt altijd pas na 3 maanden beoordeeld.

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal dr Luijendijk deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.