De operatie facelift

Het gesprek

Tijdens het eerste gesprek kunt u uw verwachtingen en wensen naar voren brengen. Vervolgens zal dr Luijendijk de mogelijkheden met u bespreken. Op die manier krijgt u een reëel beeld van wat een facelift voor u kan betekenen.

 

Afhankelijk van uw gezicht en uw wensen zijn er verschillende mogelijkheden. De beste operatie voor een mooier gezicht kan alleen een facelift zijn maar soms wordt er gekozen voor aanvullende ingrepen. Die worden dan apart met u besproken. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico’s. Deze worden uitvoerig besproken. Uiteraard kunt u tijdens het gesprek vragen stellen.

 

De facelift operatie

Een facelift geschiedt onder narcose. De operatie duurt ongeveer 2 uur (met aanvullende ingrepen meestal 3 tot 4 uur). Vlak voor de operatie wordt het gemaakte plan samen doorgenomen en wordt een tekening van het werkplan gemaakt.

 

Tijdens de operatie wordt voorzichtig een deel van het gezicht samen met de onderliggende weefsels losgemaakt. Daarna worden de huid en de daaronder liggende weefsellaag naar boven verplaatst en op een hogere plaats weer vastgehecht. Hierdoor wordt de huid van de wangen en de kaaklijn op een natuurlijke manier strak gemaakt. Overtollige huid wordt nu verwijderd en de huid wordt weer gehecht. Aan het eind van de operatie worden geen draintjes (dunne slangetjes) achtergelaten. Wel wordt een elastisch verband aangelegd, een zogenaamde chin-up (verkrijgbaar via het secretariaat).

 

Er zijn verschillende facelift technieken. Dr Luijendijk gebruikt bij voorkeur de subSMAS-facelift en de subSMAS-halsfacelift. Deze techniek heet ook wel de "en bloc" facelift en de "en bloc" halslift omdat de huid en de onderliggende stevige laag met elkaar verbonden blijven. Kijk bij de veelgestelde vragen voor een technische uitleg.

 

LIPOFILLING

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling binnen de plastische chirurgie is lipofilling. Een facelift wordt tegenwoordig bijna niet meer verricht zonder lipofilling omdat het een goede aanvullende behandeling is van een aantal factoren die door een facelift onvoldoende worden verbeterd. Het gaat dan vooral om  de lijnen van de neus naar de mondhoek (nasolabiaalplooi) en de lijnen van de mondhoek naar beneden (Marionet lijn). Een lipofilling kan deze lijnen opvullen en minder diep maken waardoor ze zachter ogen en het resultaat van de facelift duidelijk verbeteren. Daarnaast kan de lipofilling de kwaliteit van de huid verbeteren en kunnen ook andere storende lijnen zoals bijvoorbeeld die bij de onderoogleden goed worden verbeterd.
Voor een lipofilling moet eerst een liposuctie worden verricht, meestal van de benen of de buik. Het gaat maar om een paar cc dus dit is niet een volledige liposuctie. Tijdens de operatie wordt het gebied waar de liposuctie gaat worden verricht eerst opgespoten met liposuctievloeistof. Dit is nodig om de cellen voor te bewerken en om bloedingen zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Daarna worden een paar kleine steekgaatjes gemaakt en wordt met kleine buisjes de liposuctie verricht. De steekgaatjes worden meestal niet gehecht, dan genezen ze het mooiste. Het verkregen weefsel wordt nu bewerkt. Daarna kan het met kleine canules worden ingespoten. Dit moet zorgvuldig gebeuren, het liefst druppel voor druppel, omdat anders een te grote holte gevuld met vet ontstaat die niet kan overleven. Meestal wordt net iets meer ingespoten dan nodig lijkt omdat we weten dat een deel van de lipofilling weer verloren gaat (meestal ongeveer 30%). Soms is voor een goed resultaat later een tweede sessie nodig.
Waarom lipofilling zo goed werkt is ingewikkeld. Het weefsel dat met lipofilling wordt verkregen bestaat uit meerdere verschillende cellen en het steunweefsel. Vroeger dachten we dat dit vooral vetcellen waren maar nu weten we dat er vooral veel reparatiecellen in de lipofilling aanwezig zijn. Deze cellen kunnen ervoor zorgen dat op de plaats waar ze worden ingespoten verschillende andere cellen worden aangemaakt. Op deze manier kan lipofilling zowel zorgen voor opvulling van rimpels, aanbrengen van volume en het verbeteren van de kwaliteit van de huid.
Soms wordt aan deze lipofilling nog PRP toegevoegd. Dat zijn stofjes die uit een buisje bloed worden verkregen. We denken dat PRP de lipofilling beter laat overleven en de aangebrachte cellen beter aan het werk zet.

 

Na de operatie

U mag in principe de volgende dag weer naar huis, de opname is dus een nacht. De eerste dagen thuis moet u rustig aan doen, bedrust is echter niet nodig. U moet de eerste 2 weken dag en nacht het afneembare steunende elastische verband dragen. Dit is een hulpmiddel en niet per se noodzakelijk. U kunt deze chin-up dan ook best een keertje wassen en even niet dragen.

 

De eerste weken na de ingreep kan het gezicht wat gezwollen, verkleurd en gespannen zijn, vooral ook in de hals. Over het algemeen hebt u weinig last van pijn. U kunt het beste de eerste 3 weken vrij plannen en zo nodig hulp regelen. Ook wordt geadviseerd de eerste 6 weken niet te sporten of zwaar werk te verrichten. Het eerste polibezoek is na 1 week, de volgende 1 week later. Het eindresultaat wordt echter pas na 3 maanden beoordeeld.

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal dr Luijendijk deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.