De operatie liposuctie benen

Het gesprek

Tijdens het eerste gesprek kunt u uw verwachtingen en wensen naar voren brengen. Vervolgens zal dr Luijendijk de mogelijkheden met u bespreken. Op die manier krijgt u een reëel beeld van wat een liposuctie voor u kan betekenen.

 

Tijdens het gesprek onderzoekt dr Luijendijk de plaatsen waar u zich aan stoort en geeft hij een advies. Het is belangrijk goed te kijken naar de huid en de omgeving zodat een reële schatting van het resultaat kan worden gemaakt.
Bij mensen met een goede elastische huid zijn de beste resultaten te behalen. Ook bij mensen met een slechte huid kan echter altijd een goede contourverbetering worden bereikt. Liposuctie is echter geen oplossing voor cellulitis. Een goede uitleg en een goed plan zijn dus belangrijk.
 
Op grond van het samen met u gemaakte plan worden de voor- en nadelen van de ingreep besproken. Uiteraard kunt u tijdens het gesprek vragen stellen.  
 

De liposuctie benen operatie

Een liposuctie is maatwerk. Een goede planning is van groot belang. Vlak voor de operatie wordt het gemaakte plan samen doorgenomen en wordt een tekening van het werkplan gemaakt. Tijdens de operatie wordt het gebied eerst opgespoten met liposuctievloeistof. Dit is nodig om de vetcellen voor te bewerken en om bloedingen zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Daarna worden een paar kleine steekgaatjes gemaakt en wordt met kleine buisjes de liposuctie verricht. De steekgaatjes worden meestal niet gehecht, dan genezen ze het mooiste. Drains (plastic slangetjes voor afvoer van vocht) zijn niet nodig. 
 

Na de operatie

U mag dezelfde dag weer naar huis. De eerste dagen moet u rustig aan doen, bedrust is echter niet nodig. De eerste weken na de ingreep kan de omgeving wat gezwollen en gespannen zijn en is er meestal sprake van een beurs gevoel. U kunt het beste de eerste week vrij plannen en zo nodig hulp regelen.

 

Ook wordt geadviseerd de eerste 4 tot 6 weken niet te sporten of zwaar werk te verrichten. Het eerste polibezoek is na 2 weken. Omdat het resultaat al direct na de operatie zichtbaar is, kunt u vanaf de eerste dag uw nieuwe contour bewonderen. Wel is er de eerste weken sprake van zwelling en blauwe plekken zodat het eindresultaat pas na 3 maanden wordt beoordeeld.

 

Over het algemeen is een liposuctie niet pijnlijk. Om het onderhuidse weefsel goed te laten genezen is het aan te raden ongeveer drie weken stevige, steunende drukkleding te dragen. U kunt deze aanschaffen bij het secretariaat.

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal dr Luijendijk deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

 

Bekijk het filmpje van dr Luijendijk. Dit filmpje geeft een goed beeld van hoe Annemieke tot haar beslissing komt en hoe zij vervolgens alles beleeft.