De operatie littekencorrectie

Het gesprek

Tijdens het eerste gesprek kunt u uw verwachtingen en wensen naar voren brengen. Vervolgens zal dr Luijendijk de mogelijkheden met u bespreken. Op die manier krijgt u een reëel beeld van wat een  littekencorrectie voor u kan betekenen.

 

Tijdens het gesprek onderzoekt dr Luijendijk het litteken en geeft hij een advies. Littekens die breed zijn of door onregelmatigheden erg zichtbaar zijn (schaduwwerking) kunnen vaak in aanmerking komen voor een correctie. Deze littekens zijn vaak ontstaan door scheurverwondingen, slechte hechttechniek of infecties.

 

Met name de plaats van het litteken zal het succes van een correctie bepalen. Moeilijke plaatsten voor een correctie zijn voor het borstbeen, op de rug en bij gewrichten. Een litteken zal op die plaatsen vaak de neiging hebben toch weer wat breder te worden. Op grond van het samen met u gemaakte plan worden de voor- en nadelen van de ingreep besproken. Uiteraard kunt u tijdens het gesprek vragen stellen.

 

De littekencorrectie operatie

Een littekencorrectie is maatwerk. Een goede planning vooraf is van groot belang. In de meeste gevallen zal de correctie bestaan uit het verwijderen van het oude litteken en het maken van een nieuw litteken. Meestal zal tijdens de operatie geprobeerd worden het litteken zoveel mogelijk in het verloop van de huidlijnen te plaatsen zodat een zo mooi mogelijk resultaat ontstaat.

 

Soms moet een litteken echt worden verlegd of onderbroken met behulp van een Z-plastiek. In alle gevallen wordt de wond vervolgens in verschillende lagen gesloten en wordt de huid onderhuids gehecht. Hiermee worden de beste resultaten bereikt.

 

Een littekencorrectie kan meestal onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Bij grotere correcties wordt narcose geadviseerd.

 

Na de operatie

Na de operatie zit er een pleister op het nieuwe litteken. U moet deze laten zitten tot de eerste policontrole. Dan wordt de pleister verwijderd en worden (zo nodig) de knoopjes van de oplosbare hechting verwijderd. Twee weken na de operatie wordt gestart met siliconenzalf of pleisters. In sommige gevallen (keloïden) zal bij de nabehandeling ook corticosteroïd injecties (onstekingsremmer) nodig zijn.

 

Een litteken zal na de correctie weer alle fasen van littekengenezing moeten doorstaan. Dat betekent dat het litteken na een aantal weken rood wordt en dan in de loop van een aantal maanden weer langzaam gaat ontkleuren. Ook kan het nieuwe litteken langere tijd dik, jeukend en zelfs pijnlijk zijn. Voor het bepalen van het eindresultaat moet dan ook een aantal maanden worden uitgetrokken.

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal dr Luijendijk deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.