Disclaimer

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website (alle elektronische gegevens vallend binnen de domeinnaam drluijendijk.nl) berust bij dr R.W. Luijendijk. Het geboden materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dr RW Luijendijk informatie van deze website (teksten, afbeeldingen en html-codes daaronder begrepen) via electronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.

 

Hoewel de auteurs van deze website grote aandacht besteden aan de inhoud, is het mogelijk dat deze website onjuistheden bevat. Het gebruik van deze website en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Dr R.W. Luijendijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het gebruik van het geboden materiaal. De inhoud van deze website kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.Maak een afspraak