Verzekering

Sinds 1 januari 2006 hanteren de overheid en de ziektekostenverzekeraars nieuwe polissen en regels ten aanzien van plastisch chirurgische ingrepen. Een borstvergroting wordt niet vergoed. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil de ziektekostenverzekeraar de kosten dragen. U moet er dus van uitgaan dat u de operatie zelf moet betalen.

Kapselvorming komt soms in aanmerking voor vergoeding, het terugplaatsen van nieuwe prothesen weer meestal niet. Als er een reden is dat u mogelijk toch voor vergoeding in aanmerking komt (zoals bij een groot verschil in borstgrootte) dan zal dr Luijendijk daarvoor een aanvraag schrijven. U kunt deze dan opsturen naar uw zorgverzekeraar.