Verzekeringen

Sinds 1 januari 2006 hanteren de overheid en de ziektekostenverzekeraars nieuwe polissen en regels ten aanzien van plastisch chirurgische ingrepen. Een borstlift wordt niet vergoed. U moet er dus van uitgaan dat u een borstlift zelf moet betalen. Als er een reden is dat u mogelijk toch voor vergoeding in aanmerking komt (bij uitzonderlijke gevallen) dan zal dr Luijendijk daarvoor een aanvraag schrijven. U kunt deze dan opsturen naar uw zorgverzekeraar.