Verzekeringen

Sinds 1 januari 2006 hanteren de overheid en de ziektekostenverzekeraars nieuwe polissen en regels ten aanzien van plastisch chirurgische ingrepen. Een borstverkleining wordt meestal vergoed als uw cupmaat groter is dan DD en uw gewicht voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar. Een gewone borstlift wordt niet vergoed. U moet er dus van uitgaan dat u een borstlift zelf moet betalen. Als er een reden is dat u mogelijk toch voor vergoeding in aanmerking komt (bij uitzonderlijke gevallen) dan zal dr Luijendijk daarvoor een aanvraag schrijven. U kunt deze dan opsturen naar uw zorgverzekeraar.