Verzekering bij tubulaire borsten

Sinds 1 januari 2017 hanteren de overheid en de ziektekostenverzekeraars nieuwe polissen en regels ten aanzien van plastisch chirurgische ingrepen. Een tubulaire borstcorrectie wordt vaak niet vergoed. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil de ziektekostenverzekeraar de kosten dragen. U moet er dus van uitgaan dat u de operatie zelf moet betalen.

 

Als er een reden is dat u mogelijk toch voor vergoeding in aanmerking komt (zoals bij een groot verschil in borstgrootte) dan zal dr Luijendijk daarvoor een aanvraag schrijven.

 

Een borstvergroting komt alleen in aanmerking voor vergoeding als de klier minder dan 1 cm dik is EN er geen plooi onder de borst aanwezig is. Bij de meeste tubulaire borsten is er echter wel een plooi aanwezig (ook al zit hij vaak te hoog). Houdt er dus rekening mee dat u de ingreep zelf moet bekostigen.